Xilxes implanta el Bàndol per WhatsApp


L'Ajuntament de Xilxes ha implantat un nou mitjà de comunicació a través de WhatsApp, amb el qual pots rebre tota la informació d'interés directament al teu mòbil, a primera hora i de manera totalment gratuïta.

Per a donar-se d'ALTA només has de fer dues coses:

1) Afegir el número 605 355 046 com a contacte al teu telèfon mòbil

 2) Enviar a aqueix mateix telèfon, un missatge de WhatsApp que continga NomCognoms i DNI.

 

Cada usuari que se de d'alta, rebrà al seu telèfon mòbil tots els bàndols que es facen des de l'Ajuntament (Avisos, Horaris, Emergències, Informació, ….. entre altres).

 

COM FUNCIONA AQUEST SERVEI?

 

Es tracta d'una línia de Difusió, on cadascun rebrà la informació de manera privada, i no interactuarà amb la resta de veïns o usuaris associats. Per tant, si escrius o contestes per si et sorgeix algun dubte o donar una informació, només es llegirà des de l'Ajuntament.

 

* No es respondrà als missatges rebuts.
* Si vols donar-te de baixa, eliminant el contacte de la teua agenda del teu telèfon mòbil serà suficient.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT
Per a exercir els seus drets, atorgats pel Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, entre altres els d'accés, rectificació, supressió o limitació, dirigisca's per escrit a l'Ajuntament de Xilxes/Xilxes, Plaza d'Espanya, 5; 12592 Xilxes (Castelló), indicant el seu DNI o equivalent (la seua identificació serà comprovada electrònicament si no manifesta la seua oposició) o bé per mitjans electrònics en https://xilxes.sedelectronica.es El dret de reclamació pot exercir-lo davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.