Arrel de l'entrada en vigor de la Llei 5/1995, de 20 de març, van ser constituïts els Consells Agraris municipals, a fi de fomentar la participació dels òrgans de govern, molt pròxims als ciutadans, en l'organització del sector agrari.

PRESIDENT

D. Sergio Cherta Argudo                                                                                       

SECRETARIA

Dª María del Carmen Melchor Tel                                                                                                                                      

VOCALS

D. Manuel Blasco Felip

D. José Manuel Navarro Arnau

D. Guzmán Vicente Hernández

D. José Paradís Guaita

D. Isidro Martínez Díaz

D. Pedro Talavera Soriano

D. José Canós Balaguer

D. Joaquín Manzano Sanz

D. José López Caballero                                                                                            

D. Gil María Campos Mangriñán – com técnic agrícola