De el 1 al 31 de març haurà de presentar la sol·licitud d'admissió tot l'alumnat que accedeix per primera vegada al centre i també hauran de presentar la sol·licitud de reserva de plaça per al pròxim curs els alumnes d'enguany.

 

 

 
Els alumnes actuals del centre ja poden reservar la plaça per al pròxim curs 2022-2023.  
 

Solicitud_de_admisión_2022_2023.pdf 

i porta el full al registre de l'ajuntament junt amb la documentació o presenta'l a través de la seu electrònica.

Els interessats en entrar al centre per primera vegada poden fer la sol·licitud d'admissió al centre.

Solicitud_de_admisión_2022_2023.pdf 

i porta el full al registre de l'ajuntament junt amb la documentació indicada al full o presenta a través de la seu electrònica.