Regidoria de noves tecnologies

 

Pl Espanya, 5 12592 Xilxes, Teléfon : 964590002 

 

   

La societat actual està vivint una transició, el pas de la societat industrial a la societat de la informació i del coneixement. Aquesta transició s'està produint d´una manera extraordinàriament accelerada i afecta a tots els àmbits de la vida, i entre ells s'inclou com un aspecte fonamental la revolució tecnològica que està suposant una nova transformació cultural de la qual l'Administració n'és plenament conscient.


Adequar-se a aquests nous hàbits emergents és el motiu pel qual l'Ajuntament de Xilxes va crear la Regidoria de Noves Tecnologies amb el ferm propòsit d'establir un acostament i interrelació de les noves tecnologies entre l'Administració Local i el ciutadà. A més de fer politiques per a que les operadores de fibra òptica por les xarxes de telecomunicacions de banda ampla.

Aquest és un repte ambiciós i decisiu per a tots i molt especialment per a l´Ajuntament que ha d´impulsar polítiques tendents a facilitar el coneixement i la utilització, per part de tots, d´aquests avanços tecnològics.

 

Els eixos estratègics d´actuació de la Regidoria de Noves Tecnologies passen per:

 

  1. Adequar les Infraestructures tecnològiques i de comunicacions locals a fi de garantir uns serveis àgils i de qualitat en el marc de l'anomenada Societat de la Informació.

  2. Donar a conèixer als ciutadans els avantatges de la Societat del Coneixement per tal de mobilitzar recursos i implicar-los en les actuacions que es projectin.

  3. Formar els ciutadans de Xilxes, mitjançant cursos gratuïtsque ja es porten fent els ultims 4 anys, per facilitar la seva incorporació a la cultura de les noves tecnologies

  4. Sensibilitzar, difondre i impulsar la utilització de mitjans i tecnologies innovadores per garantir que Xilxes  s´incorpore a l'avantguarda de la modernització.

  5. Facilitar l'accés a la Societat de la Informació dels ciutadans per mitjà de Punts d'accés públic a Internet.

 

La Regidoria de Noves Tecnologies vol incidir en la vida professional, acadèmica, social i cultural de la població, i de manera transversal, en col·laboració amb les diferents regidories d´aquest govern municipal, treballarà perquè l´ús de les noves tecnologies sigui una realitat, evitant que es converteixin en un motiu d´exclusió social.

La línia de treball de la regidoria bàsicament serà la de jugar un paper de motor i agent principal del desenvolupament local, sumant persones a la “Societat del Coneixement”, augmentant l'ús d'Internet entre els ciutadans i difonent l'ús de les Noves Tecnologies.