El ple contempla destinar 378.000 € d'aquest romanent positiu per a escometre inversions urgents com el Camí Vell o el C/ Primer de Maig


AJUNTAMENT XILXESL'Ajuntament de Xilxes ha tancat l'exercici 2020 amb un Romanent de Tresoreria d'1.154.051’28 €, xifra que reflecteix una gestió econòmica eficaç i una situació financera capaç d'escometre les inversions més urgents.

 

En aquest sentit, la sessió plenària d'aquest mes contempla destinar 378.000 € d'aquest romanent positiu per a actuacions com les obres del Camí Vell, el bombament del C/ Primer de Maig, la reposició de l'enllumenat públic, la compra de l'immoble de l'Antic Forn, la renovació de l'equipament informàtic i les adquisicions d'un camió per a la brigada municipal i d'un teló contra incendis per al Teatre Municipal.

 

A més d'aquest superàvit, en 2020 l'equip de govern també ha aconseguit el nivell d'endeutament més baix dels últims 12 anys en situar-se el deute viu en 969.877 €, la qual cosa representa una reducció del 80% respecte a 2015.

 

L'alcalde de Xilxes, José Martínez, ha explicat que “hem de ser prudents i previsors per a poder afrontar situacions excepcionals, però amb aquest nivell baix de deute estem en condicions de finançar els projectes més urgents amb part del romanent sense comprometre la liquiditat i els pagaments de l'Ajuntament”.