El romanent cobrirà, entre altres actuacions, la instal·lació d'un sistema de bombament en la C/ Primer de Maig

 

PLENO MARZO XILXES

L'Ajuntament de Xilxes ha aprovat en Ple l'ús de 378.000 € del romanent municipal en diverses línies d'actuació amb el consens unànime de tots els grups polítics municipals.

 

Concretament, aquesta aprovació suposa dedicar 378.000 € dels 1.154.051€ del romanent total a la instal·lació del sistema de bombament que implicarà la solució als problemes d'inundacions al Carrer Primer de Maig. La reposició de part de l'enllumenat públic, les obres de millora del Camí Vell, les adquisicions de l'immoble de l'antic forn i un camió per a la brigada municipal, la modernització d'equipaments informàtics i la compra d'un teló contra incendis per al Teatre Municipal també formen part d'aquest paquet d'actuacions.

 

Així mateix, la revisió del preu del contracte de servei de recollida i transport de residus, i la seua conseqüent actualització segons Índex de Preus al Consum que fixa l'Institut Nacional d'Estadística també ha ocupat part de la sessió.

 

Finalment, l'ordre del dia ha inclòs l'aprovació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament amb les modificacions introduïdes després de l'acord amb els Delegats de Personal de CSIF i UGT.

 

"Hem pogut aprovar l'ús de part del romanent a finançar algunes de les actuacions més urgents per a Xilxes gràcies a les condicions econòmiques en les quals es troba el consistori, i és que actualment estem en el nivell de deute més baix dels últims 12 anys" ha explicat José Martínez, alcalde de Xilxes.