Les ofertes hauran de presentar-se telemàticament abans del dia 30 de maig

 

Platja Les Cases XilxesL'Ajuntament de Xilxes ha publicat la licitació per a l'explotació dels dos quioscos en la zona de domini públic de la platja del municipi durant els mesos de juny, juliol i setembre de 2021 amb l'objectiu d'oferir aquest servei a veïns, veïnes i visitants durant la temporada d'estiu.

 

La licitació s'adjudicarà a través de concurs públic i segons l'únic criteri de major preu proposat. En aquest sentit, el cànon s'ha fixat en un mínim de 4.500 € per al lloc Q2 i 3.000 € per al lloc Q3, tots dos sense cuina.

 

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà als 30 dies naturals després de la publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló i les ofertes hauran de lliurar-se obligatòriament de manera electrònica a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic. El plec de condicions pot consultar-se en el tauler d'anuncis de la Seu Electrònica i en la web municipal www.xilxes.es.