Les bases de la convocatòria ja s'han publicat en el Butlletí Oficial de la Província

AJUNTAMENT XILXES

 

L'Ajuntament de Xilxes ha convocat el procés selectiu per a la provisió de 3 places d'agent de la Policia Local amb la finalitat d'atendre les necessitats de la població, dues de les quals seran proveïdes mitjançant oposició per torn lliure i una mitjançant concurs per torn de mobilitat.

 

Entre els requisits del torn lliure, les persones que aspiren a aquestes places hauran d'estar en possessió del títol de batxiller, mentre que en el cas del torn de mobilitat hauran hagut d'estar en situació de servei actiu durant l'any anterior.

 

Les bases ja poden consultarse en el Butlletí Oficial de la Província i les persones interessades podran presentar la seva sol·licitud en el període de 20 dies hàbils contats a partir del dia següent a la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

 

Aquesta convocatòria busca millorar les condicions laborals de la plantilla, que suma un total de 15 agents.