Els treballs finalitzaran previsiblement en un período aproximat de 4 mesos 

 

INICI OBRES C. PRIMER DE MAIG Xilxes ha començat les obres del carrer Primer de Maig amb la finalitat de millorar el sistema d'evacuació de pluvials i aportar una solució que evite les inundacions que sofreix aquesta zona del municipi en els episodis d'intenses pluges.

 

En concret, els treballs consistiran en la instal·lació de bombes de bombament i vàlvules antiretorn al desaigüe actual per possibilitar el drenatge de les aigües de pluja cap a un barranc. D’aquesta forma s’evitaran les acumulacions d’aigua que sofreixen els veïns i veïnes de la zona i es donarà resposta a una problemàtica d’evacuació originada en urbanitzar en una sortida natural de les aigües de pluja. 

 

El període previst per a l’execució de les obres és de 4 mesos i suposa una inversió de 339.040,39 €, dels quals 160.000 € procedeixen de la quota hidràulica inclosa en els tributs de l’aigua.

 

Cal recordar que empresa especialitzada FACSA serà l'encarregada de les obres en resultar adjudicatària en el procés de licitació. Així mateix, el consistori també disposa de l'autorització necessària per part de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i per això ha estat possible iniciar ja els treballs.