Aquestes millores estan contingudes en el Pla Local de Gestió de Residus, document per a adaptar el servei a la normativa estatal i autonòmica i atendre les peticions de la ciutadania

AJUNTAMENT XILXES

 

El ple de l'Ajuntament de Xilxes ha aprovat una modificació de la taxa per prestació del servei de recollida domiciliària de fems o residus sòlids urbans per a dur a terme les millores plantejades en el Pla Local de Gestió de Residus, el qual permetrà la seua adaptació a la normativa estatal i autonòmica, i a les peticions de la ciutadania pel que fa a l'augment de contenidors, entre altres mesures.

 

Així mateix, la sessió també ha acordat la proposta de festius locals per a l'any 2022, que seran el 25 d'abril (Sant Vicent Ferrer) i el 19 de desembre (Dia d'Ànimes).

 

L'aprovació del compte general del Pressupost del 2020, una modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles i una modificació de crèdits orientada a disposar de romanent de tresoreria per a accions de manteniment en el col·legi públic, l'Escola d'Estiu i per a la instal·lació d'un semàfor regulador en la via pública han sigut uns altres dels punts de l'ordre del dia.

 

“El nostre objectiu és millorar el servei de recollida de residus de cara al pròxim any perquè així ho marca la legislació i perquè volem donar resposta a les demandes que la ciutadania ens ha traslladat. Considerem que tant l'estudi realitzat com aquesta modificació de la taxa repercutirà positivament en la qualitat del servei prestat i facilitarà la tasca de reciclatge dels veïns i veïnes en favor del medi ambient”, ha explicat l'alcalde de Xilxes, José Martínez.