Les persones interessades disposen d'un mes per a presentar les seues ofertes per a optar a aquests 3 establiments, 2 dels quals disposen de cuina

0006

 

L'Ajuntament de Xilxes ha publicat la licitació per a l'explotació dels 3 quioscos en la zona de domini públic de la platja del municipi amb l'objectiu de continuar oferint aquest servei a veïns, veïnes i visitants durant la temporada d'estiu. 

 

La licitació s'adjudicarà mitjançant concurs públic i comprén les autoritzacions per a 2 establiments amb servei de menjar i begudes amb cuina, i un quiosc berenador sense cuina. En aquest sentit, la duració dels llocs amb cuina s'ha establit en 4 temporades, mentre que en el cas del berenador la concessió serà únicament per a la present temporada. 

 

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà als 30 dies naturals des de la publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló i les ofertes hauran d'entregar-se de manera electrònica a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic. El plec de condicions pot consultar-se en la Seu Electrònica de la web municipal www.xilxes.es.