Les bases de les dues convocatòries poden consultar-se en la Seu Electrònica de la web municipal

socorristas

 

L'Ajuntament de Xilxes ofereix 15 llocs de treball de caràcter temporal a través de la convocatòria de les borses de treball per a la contractació d'11 socorristes i 4 operaris de platja accessible destinades a cobrir aquestos serveis municipals propis de l'estiu oferint oportunitats d'ocupació a la ciutadania.

 

Aquestes ofertes tenen una duració de 3 mesos i estan destinades a la prestació del servei de socorrisme en platges, així com a desenvolupar les tasques d'operari de platja accessible consistents a assistir a persones amb mobilitat reduïda, organitzar i fer treballs de manteniment en aquesta platja. Així mateix, el sistema de selecció consta d'una fase d'oposició i una altra de concurs.

 

El termini de presentació de sol·licituds per a formar part d'aquestes proves selectives serà de 10 dies hàbils comptats a partir del següent al de la publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província. Les persones interessades poden consultar les bases d'aquestes dues convocatòries en la Seu Electrònica de la web www.xilxes.es.