Un total de 1.573 usuaris es van acostar a les dependències de Serveis Socials per a sol·licitar informació o assessorament durant l'any passat

closeup of support hands

 

L'Ajuntament de Xilxes ha destinat un total de 148.512 euros a la gestió dels serveis socials durant l'any 2021, quantitat que mostra la voluntat de l'equip de govern per atendre les necessitats de les persones i evitar situacions d'exclusió social. 

 

Aquest balanç especifica que l'aportació municipal suposa més del 68% del total, mentre que la resta correspon a subvencions de la Diputació de Castelló (46.838,9€). En concret, aquesta inversió s'ha destinat a ajudes d'emergència, a serveis d'ajuda a domicili, al taxi mèdic i al col·lectiu de la tercera edat, entre altres. 

 

Respecte a les atencions realitzades en 2021 se situen en els 1.573 usuaris, que s'han acostat a les dependències de Serveis Socials per a sol·licitar informació o orientació, sent les famílies i les persones majors els perfils més nombrosos. 

 

La memòria anual també fa referència als programes d'emergència social relacionats amb el subministrament energètic, desplaçaments o necessitats bàsiques, que han sigut sol·licitats per 64 persones i han tancat l'any amb 64 peticions ateses.

 

El desplegament d'aquest conjunt de programes busca millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes, especialment d'aquelles persones en situació de vulnerabilitat.