La sessió també ha donat llum verda a la cessió de terreny a ADIF per a la construcció de proteccions acústiques al costat de l'estació

PLENO

 

L'Ajuntament de Xilxes ha aprovat en ple la instal·lació d'una estació meteorològica en la localitat amb l'objectiu de registrar les dades exactes de precipitació i vent. D'altra banda, la sessió també ha donat llum verda a altres tràmits administratius, com la cessió de terrenys a favor d'ADIF per a la construcció de panells acústics a fi de reduir la contaminació i les molèsties per soroll als residents de la zona

 

Un dels assumptes de la convocatòria han sigut les modificacions de crèdit, procedents del romanent derivat de la bona gestió econòmica del consistori, entre les quals figura l'adquisició i contracte dels serveis meteorològics. Aquest nou sistema permetrà comptabilitzar amb precisió els litres d'aigua i la velocitat del vent en el municipi, per a així poder aportar amb exactitud dades en casos de necessitat davant temporals que causen desperfectes. 

 

Així mateix, els assistents han aprovat per unanimitat la declaració institucional per al dia del Linfedema, una malaltia infradiagnosticada que pateixen alguns veïns i veïnes de Xilxes, amb intenció de conscienciar sobre la importància de rebre els tractaments apropiats i la necessitat d'investigació sobre aquesta patologia.

 

 “El rigor i la responsabilitat han guiat la nostra planificació econòmica fins a aconseguir una situació d'equilibri i amb xifres mínimes de deute, per la qual cosa ara disposem d'un marge d'inversió per a atendre les demandes de la ciutadania i implementar serveis d'utilitat com en aquest cas l'estació meteorològica”, ha explicat José Martínez, alcalde del municipi.