Els treballs estan valorats en 16.000 € i aportaran major seguretat a la pista.

mur contenció camp futbol
L'Ajuntament de Xilxes ha iniciat els treballs de reconstrucció de part del mur de contenció existent en el camp de futbol de les instal·lacions esportives municipals de l’Alter per a dotar-ho de major seguretat.


L'actuació que s'està duent a terme inclou la substitució de l'antic mur de blocs de formigó per un nou construït amb formigó armat. D'aquesta forma, a més d'aportar una solució al mal estat que venia arrossegant aquesta paret en els últims anys, s'evitaran possibles enfonsaments de terreny del Carrer Circumval·lació.


Els treballs estan valorats en un import aproximat de 16.000€ euros, una inversió provinent de partides que no s'han utilitzat degut a activitats suspeses a causa de la COVID-19. Amb aquesta acció l'equip de govern continua apostant per la millora de les infraestructures esportives municipals.