Una vegada publicada la convocatòria, es podran consultar les bases i presentar les sol·licituds a través de la seu electrònica de l'Ajuntament www.xilxes.es 

becaserik

 

L'Ajuntament de Xilxes obrirà una convocatòria per a la sol·licitud de beques de transport escolar del pròxim curs 2022-2023 amb l'objectiu de fomentar l'estudi i facilitar el trasllat de l'alumnat que opte per cursar estudis fora del municipi.

 

Aquestes ajudes estan dirigides a les persones que estiguen cursant o vulguen cursar estudis oficials que no es troben dins de l'oferta educativa existent a Xilxes i poden ser tant ensenyaments universitaris com no universitàries.

 

El consistori destinarà un import total de 6.000 euros a les beques. En aquest sentit, els criteris de valoració que es tindran en compte per a quantificar cadascuna d'elles seran la distància entre l'habitatge i el centre, el tipus de titulació i la situació socioeconòmica, sent una quantitat màxima de 200 euros per persona. 

 

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils a comptar des de l'endemà a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló. Les sol·licituds de beca es presenten a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Xilxes www.xilxes.es o, si és de manera presencial, en el registre general del consistori en horari d'atenció al públic.