L'Ajuntament demana que es considere el trànsit i l'impacte que es generarà sobre la zona i suggereix la instal·lació de fonts d'energia renovables per a tramitar-ho com a Projecte d'Inversió Estratègica Sostenible

Ayuntamiento Xilxes

 

L'Ajuntament de Xilxes ha remés les al·legacions corresponents al Projecte d'Activitat Logística Ceràmica en els municipis de Xilxes, Moncofa i la Vall d'Uixó, en els quals sol·licita a la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat un estudi en profunditat sobre qüestions com el trànsit i l'impacte que es generarà sobre la zona amb l'execució d'aquest projecte, a fi que aquest puga ser tramitat com un Projecte d'Inversió Estratègica Sostenible (PIES).

 

El Projecte d'Activitat Logística Ceràmica proposat per l'empresa Azulmed consisteix en la creació d'un centre la funció principal del qual siga albergar, per a la seua posterior expedició, mercaderia ceràmica acabada. Per a això, es pretén construir una infraestructura de magatzematge al costat d'unes oficines de control de l'activitat, així com espais per a dur a terme les activitats necessàries de la gestió de comandes, zones d'estacionament i millores per a l'adequació a l'entorn, referent a accessibilitat i acostament a la població.

 

El consistori, enfront del requeriment d'un informe municipal referit a la sostenibilitat financera, ha emés unes al·legacions sobre les quals ratifica la necessitat d'efectuar un estudi integral del trànsit en la zona on se situa el PIES, accessos i zones adjacents, ja que es preveu un increment del trànsit rodat en el polígon industrial Els Plans, sumat a la insuficiència de dimensions de les rotondes de pas i la falta de personal en la plantilla de Policia Local de Xilxes.

 

Així mateix, l'Ajuntament ha sol·licitat al promotor la valoració de la viabilitat de dur a terme un model d'emmagatzematge que minimitze al màxim l'impacte sobre el territori i, a més, ha expressat la possibilitat de vincular el projecte a la implantació de plaques fotovoltaiques, amb l'objectiu d'evitar situacions d'insuficiència energètica i optimitzar l'espai disponible.

Al costat de les condicions presentades a la Direcció General de Política Territorial i Paisatge, des de l'Ajuntament s'ha reconegut el potencial que presenta el projecte per a crear ocupació i afavorir el desenvolupament industrial en el municipi de Xilxes.