La sessió també ha acordat els dies festius locals per a l'any 2023, que recauran en el 17 d'abril i el 18 de setembre

PLENO

 

L'Ajuntament de Xilxes ha aprovat en ple la cessió de condició d'urbanitzador del Programa d'Actuació Integrada del Sector Terciari “Finca dels 3 termes” ostentada per la mercantil COLORKER S.L. en favor de l'empresa AZULMED S.L.U., autorització orientada a la finalització de la urbanització d'aquesta zona.

 

Així mateix, la sessió també ha acordat els dies festius locals per a l'any 2023, que recauran en el 17 d'abril (Sant Vicent Ferrer) i el 18 de setembre (Dia d'Ànimes).

 

Finalment, s'ha donat llum verda a un reconeixement extrajudicial de crèdits motivat per l'emissió d'una factura en aquest any 2022 corresponent a serveis prestats en el passat exercici, tràmit necessari per a fer efectiu el pagament a aquest proveïdor.

 

“Amb aquesta aprovació de cessió a un nou agent urbanitzador aquesta empresa adquireix els drets i obligacions subscrits en el conveni, per la qual cosa esperem que en el període estipulat quede finalitzada la urbanització d'aquesta zona i, d'aquesta manera, dispose dels serveis i instal·lacions necessàries”, ha explicat l'alcalde del municipi, José Martínez.