El ple ha donat llum verda a altres assumptes com la concessió per a la celebració del Centenari de la Banda Unió Musical Santa Cecilia de Xilxes

PLENO

 

L'Ajuntament de Xilxes ha aprovat en ple la bonificació dels Impostos de construccions, instal·lacions i obres (ICIO) destinades a determinats usos com l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar en habitatges, la millora en l'accés i habitabilitat de persones discapacitades i la implementació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. D'altra banda, la sessió plenària també ha donat llum verda a la dotació econòmica extraordinària per a la celebració del Centenari de la Banda Unió Musical Santa Cecilia de Xilxes. 

 

En aquest sentit, les quotes derivades de les instal·lacions de sistemes per a l'augment de l'eficiència energètica solar seran compensades en un 95% a partir de l'1 de gener de 2023, de la mateixa manera que aquells tributs que rebran una bonificació de fins al 90% i que afecten tant les obres que aporten solucions d'accessibilitat a persones de mobilitat reduïda, com a l'establiment de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, sempre que estiguen homologats per l'Administració competent.

 

A més d'aquest tràmit, han prosperat durant la sessió procediments com la modificació dels Impostos sobre Vehicles de Tracció Mecànica, en els quals ciclomotors i motos de fins a 125cc es veuran afectats positivament, o la modificació de les normes subsidiàries relativa a la regulació de carrerons on s'estima necessari facilitar recorreguts per als vianants.

 

Una altra proposta que ha tirat avant és la sol·licitud a la Diputació de Castelló de l'ampliació de l'encàrrec de gestió del servei corresponent al pla de transició energètica, que té per objectiu l'execució d'actuacions per a cobrir la demanda d'energia del municipi amb fonts renovables en els pròxims anys.

 

“Cada vegada tenim més en compte la importància del canvi climàtic imminent i, en conseqüència, la necessitat de promoure de manera conjunta accions d'autoconsum energètic en les dependències municipals. Per això, estem estudiant dia rere dia les possibilitats de tirar avant projectes de sostenibilitat que beneficien al municipi i el seu entorn”, ha afegit José Martínez, alcalde de Xilxes.