L'Ajuntament ha iniciat les obres per a la construcció d'una vorera i la reorganització de les places d'aparcament de la zona

PlazaGVA

 

L'Ajuntament de Xilxes ha començat els treballs de remodelació de la Plaça Generalitat Valenciana destinats a la construcció d'una vorera i la reorganització de les places d'aparcament. Aquesta actuació respon a les demandes dels veïns residents de la zona i compta amb un pressupost de 7.247,90 € procedents del Romanent de Tresoreria.

 

Després d'un llarg procés de tramitació de permisos amb ADIF, entitat propietària de la superfície, el consistori ha procedit a l'adequació de la plaça amb l'objectiu de millorar la seguretat viària i redistribuir les zones d'aparcament d'una forma ajustada a l'espai disponible.

 

Aquesta reforma s'ha pogut dur a terme gràcies a la correcta gestió econòmica que permet escometre les inversions més urgents del municipi amb part del romanent sense comprometre la liquiditat i els pagaments de l'Ajuntament, com la recent rehabilitació del local de les Mestresses de casa de Xilxes i el projecte de renovació del sistema d'enllumenat del camp de futbol.