La sessió ha donat llum verda al nou reglament de règim intern de l'Escola Infantil de Xilxes amb l'objectiu d'augmentar la previsió de les matrícules de cada curs escolar

PLENO

 

L'Ajuntament de Xilxes ha aprovat en ple ordinari la reelecció de la jutgessa de pau titular, María Ángeles Manzano Collado, i la seua substitut, Narcís Casabó Sanz, per al seu nomenament per la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia, ja que està previst que el mes de març de 2023 queden vacants tots dos càrrecs.

 

La sessió també ha donat llum verda al nou reglament de règim intern de l'Escola Infantil de Xilxes, atés que han sorgit noves necessitats en la prestació del servei municipal d'educació que han de ser incloses en la regulació. Es tracta concretament d'augmentar la previsió del nombre de matrícules de cada curs escolar a través d'un període de preinscripció, a fi de realitzar la correcta distribució i ús de les quatre aules habilitades en el centre.

 

D'altra banda, s'ha procedit a l'acceptació de la proposta de delegació de competències a l'Ajuntament en matèria d'infraestructures educatives, emmarcades en el Pla Edificant, per a dur a terme l'actuació sobre coberta, façana i fusteria del CEIP Lluis Vives.

 

Quant als assumptes extraordinaris atesos en el ple, s'ha aprovat la modificació de la plantilla i relació de llocs de treball del consistori, amb el propòsit d'evitar inconvenients en el futur procés selectiu per a la plaça d'educador ambiental. A més, s'ha acceptat el Pla d'Ordenació de Recursos Humans de l'Ajuntament de Xilxes per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública atesa la legislació vigent, la qual cosa donarà lloc a la creació de dues places en la brigada municipal.