L'ajuda finança les obres d'asfaltat dels punts més desgastats, així com la instal·lació de regruixos que reduïsquen la velocitat dels vehicles en la zona

PLENO

 

L'Ajuntament de Xilxes ha aprovat per unanimitat en ple extraordinari la sol·licitud d'unes ajudes de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) que financen les obres de millora de la infraestructura viària del polígon industrial Els Plans. 

 

La subvenció de 200.000 euros, tal com recull la Memòria Tècnica redactada pels Serveis Tècnics Municipals, anirà destinada a la millora de les infraestructures viàries del polígon industrial Els Plans mitjançant obres d'asfaltat i instal·lació de regruixos. En l'actualitat, el paviment d'aquesta zona industrial es troba desgastat en les corbes a causa de l'elevat trànsit de camions. 

 

De la mateixa manera, amb aquesta mateixa subvenció l'Ajuntament de Xilxes també pretén dur a terme la instal·lació de regruixos en el polígon industrial Els Plans que reduïsquen la velocitat dels vehicles que circulen en l'àrea. Segons les bases reguladores de la convocatòria de l'IVACE per a projectes d'inversió dirigits a la millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis en polígons industrials i enclavaments tecnològics, la subvenció d'aquests treballs podria arribar al 100% dels costos.

 

Cal recordar que l'actual equip de govern de l'Ajuntament de Xilxes ja va executar al costat del Consistori de Moncofa en l'anterior legislatura l'asfaltat del pont i de la carretera d'accés del Polígon Industrial Els Plans. Una actuació que va donar solució a la petició històrica dels veïns i veïnes del municipi que exigien major seguretat en aquest pas elevat situat en la boga amb la població de Moncofa.