Aquest plec inclou una modificació que eleva a 4 els establiments amb autorització de servei de menjars i begudes amb cuina en la zona costanera del municipi

chiringuito

 

L'Ajuntament de Xilxes ha publicat la licitació per a l'explotació de 2 quiosquets en la zona de domini públic de les platges del municipi. Les persones interessades disposen de 30 dies naturals per a presentar les seues ofertes i optar a aquests dos establiments dels 4 habilitats que comptaran amb autorització per a oferir un servei de menjars i begudes amb cuina en la zona costanera de la localitat.

 

La licitació dels llocs Q2, situat a la Platja de les Cases, i Q4, a la Platja del Cerezo, s'adjudicarà mitjançant procediment obert sota un únic criteri, que és el major preu proposat, sempre que l'oferta presentada compte amb una memòria d'activitat ajustada a les condicions tècniques especificades en el plec. La duració de la concessió en tots dos casos serà de quatre temporades a comptar des d'aquest mateix any fins al 2026, tenint en compte que el període d'activitat comprén des del dia 1 de juny al 30 de setembre.

 

Les propostes hauran d'entregar-se de manera electrònica a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic. L'anunci es troba publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló i pot consultar-se a través de la seu electrònica de la web municipal www.xilxes.es.