A través d'una correcta i prudent administració, el Consistori ha aconseguit disminuir els diners a deure sense deixar de costat el desenvolupament de Xilxes amb projectes com la piscina municipal o la rehabilitació de la passarel·la marítima

ayunxilxes

 

L'Ajuntament de Xilxes ha reduït el deute municipal un 78,5% des de 2015 fins a l'actualitat, tenint en compte les dades de tancament de 2022 del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. En els últims huit anys, l'actual equip de govern ha aconseguit una disminució del deute viu de 4.033.585 euros. 

 

Quan el govern va arribar al capdavant del Consistori en 2015, els comptes municipals tenien un deute de 5.136.000 euros, la qual cosa representava un 123% del pressupost de la localitat. No obstant això des de llavors fins ara, l'Ajuntament ha aconseguit disminuir aquest dèficit fins a 1.102.569 euros, suposant el 18% del pressupost de Xilxes. 

 

Cal apuntar que l'equip de govern va aconseguir en 2021 reduir el deute fins als 652.007 euros, però a causa de la sol·licitud de préstecs per al pagament de projectes essencials com la rehabilitació de la passarel·la o la construcció de la piscina municipal, la xifra va tornar a incrementar-se. 

 

Quant a l'estat del romanent de tresoreria al tancament de 2022, l'Ajuntament va finalitzar l'any amb un import líquid de 2.827.143 euros, la qual cosa implica un augment del 92% respecte a l'exercici anterior, que va acabar amb un romanent per a despeses generals d'1.471.129 euros. 

 

Malgrat l'esforç realitzat per a reduir el deute, el Consistori ha apostat pel creixement del municipi i el desenvolupament d'iniciatives com la conversió en zona de vianants dels carrers Cova Santa i Carnisseria, l'adequació del Teatre municipal o l'asfaltat de les vies Moncofa i Barranquet, entre altres peticions dels xilxeros/as. Les xifres econòmiques dels comptes del Consistori de Xilxes mostren el treball de l'equip de govern per a reduir el deute municipal a través d'una correcta i prudent administració dels diners municipals.