En la sessió també s'ha donat llum verda al programa de festes de 2023 en honor a Sant Vicent Ferrer

AJUNTAMENT XILXES

 

L'Ajuntament de Xilxes ha aprovat en el ple ordinari del pasasat dijous l'aplicació de de 605.414 euros procedents del Romanent de Tresoreria resultant de la liquidació del Pressupost de l'exercici anterior. Aquest import es destinarà a la realització de diferents iniciatives per a millorar el municipi, com ara: la reparació, climatització i ventilació del Teatre, la pavimentació del pont Ferrocarril en l'entrada del poble, la neteja de solars per a crear aparcament a les platges, l'asfaltat del polígon industrial o la construcció de columbaris en el cementeri.

 

En la sessió també s'ha autoritzat el protocol d'actuació per a la prevenció i protecció dels treballadors/es de l'Ajuntament en casos d'assetjament laboral, sexual i per raó de sexe en l'àmbit laboral, així com les mesures destinades a l'atenció de la víctima sobre la base de la normativa europea, estatal i autonòmica.

 

D'altra banda, en aquest ple també s'ha autoritzat la modificació del Pla d'Ordenació de Recursos Humans del Consistori amb l'objectiu de reduir la temporalitat en l'ocupació pública, a més d'aprovar el programa de festes de 2023 en honor a Sant Vicent Ferrer.