El termini de sol·licituds és del 24 d'abril fins al pròxim 8 de maig de 2023, tota la informació sobre totes dues convocatòries es pot consultar a través de la seu electrònica de l'Ajuntament en www.xilxes.es

socorrista

 

El Butlletí Oficial de la Província de Castelló ha publicat aquest dilluns les bases de la convocatòria per a l'ocupació dels llocs de socorrista (12 places), i operari de platja accessible (4 places), totes dues amb caràcter laboral temporal. Tota la informació sobre les proves selectives per a la contractació del personal a realitzar mitjançant sistema de concurs oposició estan disponibles en la seu electrònica de l'Ajuntament en www.xilxes.es.

 

La distribució i tasques del personal en la prestació del servei de socorrisme en platges i/o piscina municipal, pel temps necessari, s'efectuaran en funció de les necessitats d'aquest. D'altra banda, les funcions del lloc d'operari de platja accessible corresponen amb el servei d'assistència a persones amb mobilitat reduïda, organització i manteniment de la zona accessible durant el període estival, pel termini de tres mesos. 

 

Els aspirants de totes dues borses de treball hauran de complir amb una sèrie de requisits exposats en les bases, on també figuren les especificacions sobre la fase d'oposició, en la qual es duran a terme diferents proves físiques i escrites, i la fase de concurs, en la qual es valoraran diferents mèrits acadèmics i d'experiència professional. 

 

El termini per a la presentació de les sol·licituds és des del 24 d'abril fins al 8 de maig de 2023, ambdós dies inclosos.