En la sessió plenària també s'ha votat a favor de la concessió d'ús privatiu d'un terreny per a instal·lar una infraestructura elèctrica, la rectificació de l'inventari de béns i drets del Consistori i la baixa d'uns rebuts proposats pel Servei Provincial de Gestió Tributària i Recaptació

PLENO XILXES

 

L'Ajuntament de Xilxes ha aprovat definitivament en el ple ordinari d'aquest dijous el text consensuat dels Estatuts de la Mancomunitat Plana Baixa, composta per Alfondeguilla, La Llosa i Xilxes.

 

Amb les votacions a favor d'aquest document legal, el Consistori de Xilxes passa a integrar-se com a membre de fet i de dret en la Mancomunitat Plana Baixa, tenint com a representants a l'alcalde José Martínez (qui també és el president de la Mancomunitat) i a la regidora d'Assumptes Socials, Patrocinio Valls. La Mancomunitat Plana Baixa té com a objectiu, entre altres, compartir les competències relacionades amb l'àrea de serveis socials d'atenció primària de caràcter bàsic i gestionar conjuntament tasques com l'avaluació i informació de situacions de necessitat social o l'atenció immediata a persones en situació o risc d'exclusió social

 

En el ple del 27 d'abril també s'ha aprovat l'adjudicació de la concessió de l'ús privatiu de part d'una zona verda del polígon industrial per a un suport d'una instal·lació elèctrica i s'ha rectificat l'inventari de béns i drets de l'Ajuntament dels anys 2019, 2020, 2021 i 2022. També s'ha votat a favor de les baixes proposades pel Servei Provincial de Gestió Tributària i Recaptació corresponents al primer trimestre de 2023 i relatives a rebuts d'IBI urbà, Multes, Fems, Taxa sobre Guals i Impost Vehicles Tracció Mecànica.