En la sessió també s'ha votat a favor de l'inici d'un protocol de col·laboració amb l'Agència Valenciana Antifrau

Ajuntament

 

L'Ajuntament de Xilxes ha aprovat en el ple ordinari celebrat aquest dijous una modificació de crèdits, en la modalitat de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits, amb valor de 93.086 euros. Aquesta modificació serà finançada amb càrrec al Romanent de Tresoreria de la liquidació del pressupost de l'exercici anterior. Aquest import es destinarà a les retribucions del programa de Serveis Socials, el pagament de beques, l'accessibilitat de la passarel·la, el manteniment de les platges o l'aportació al Consorci de la Marjaleria.

 

En aquesta sessió també s'ha aprovat el protocol de col·laboració funcional amb l'Agència Valenciana Antifrau. En compliment amb una nova llei, el Consistori crearà una relació amb l'entitat per a establir mesures de suport i protecció de les persones denunciants de corrupció.