Les persones interessades poden presentar les sol·licituds fins al pròxim 21 de desembre

unitat de respir comprimida

L'Ajuntament de Xilxes ha constituït una borsa d'ocupació temporal per a la contractació del personal encarregat de la dinamització del Servei de Promoció a l'Autonomia Personal (Unitat de Respir Familiar), servei públic destinat a les persones majors.

Tal com estableix la convocatòria, la persona seleccionada s'encarregarà d'oferir als usuaris una atenció integral de caràcter soci-sanitari i de suport familiar amb la finalitat de millorar el seu nivell d'autonomia personal.

Per a poder participar en el procés selectiu els aspirants al lloc hauran de reunir una sèrie de requisits especificats en les bases de la convocatòria, que poden consultar-se en la seu electrònica de la web municipal (www.xilxes.es). Així mateix, el termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el pròxim 21 de desembre.