L'equip de govern impulsa la proposta amb l'abstenció de l'oposició

Xilxes Baja OK 19

 

L'Ajuntament de Xilxes ha aprovat en sessió extraordinària les condicions formals per a la concessió administrativa de la passarel·la de la platja imposades per la Direcció General de Costes, amb els vots a favor de l'equip de govern i l'abstenció de l'oposició. Després d'aquest tràmit, el consistori licitarà el contracte per a les obres de la infraestructura. De fet, el pressupost municipal d'enguany dedicarà 258.000 euros per a aquestes actuacions. 

 

La sessió ha comptat amb un únic punt de l'ordre del dia consistent en l'acceptació dels requisits per a la concessió d'ocupació de 320 metres quadrats de terreny de domini públic marítim-terrestre, el termini del qual serà de 10 anys més altres deu prorrogables. 

 

Entre les clàusules aprovades s'estableix que les obres han d'escometre's en el període de 18 mesos. A més, el consistori assumeix dur-les a terme sota la màxima seguretat per als veïns i l'espai ocupat, generant el mínim impacte possible sobre el medi ambient i emprant els mitjans i materials de construcció apropiats.

 

“Per fi disposem de la concessió de la passarel·la, cosa que significa que podrem rehabilitar i obrir de nou al públic aquest mirador perquè veïns i veïnes la gaudisquen i continue sent un reclam turístic”, ha declarat l'alcalde de Xilxes, José Martínez.