L'Ajuntament ha invertit quasi 4000 euros en els treballs de manteniment i reparació de les instal·lacions

Cadafales Xilxes

 

L'Ajuntament de Xilxes ha realitzat una posada a punt de les infraestructures emprades per al desenvolupament dels festejos taurins. Els treballs de manteniment i reparació de les instal·lacions, l'objectiu de les quals és augmentar la seguretat, han comportat un cost de quasi 4000 euros.

 

D'una banda, s'han reforçat les soldadures de les portes dels toriles i s'han instal·lat sobre els pesebres unes estructures de protecció en cas de pluja per a l'animal. A més, respecte als rotlles portàtils, s'han protegit les parets amb barres metàl·liques i canviat tots aquells materials deteriorats. I en últim lloc, s'ha condicionat el cadafal restaurant l'escala i instal·lant un tendal i baranes.