L'actuació contempla una inversió de 250.646 € i pretén modernitzar la xarxa de proveïment que uneix el municipi i el nucli marítim

Girl washing her hands

 

Xilxes continua desenvolupant les obres de renovació de la conducció d'aigua potable entre el municipi i el nucli marítim, una intervenció subvencionada per la Generalitat Valenciana que a més d'evitar trencaments per l'antiguitat de la instal·lació, garantirà el cabal necessari de cara a una futura expansió del nucli marítim. 

 

El projecte ha previst les necessitats que puguen sorgir a llarg termini, per la qual cosa aquesta nova canonada de polietilé disposa d'un diàmetre suficient per a la circulació d'un cabal de 62,6 litres per segon. 

 

Aquesta millora està subvencionada íntegrament per la Direcció General de l'Aigua amb una inversió de 250.646 €, i completa l'actualització de les conduccions hídriques ja iniciades amb la renovació de la canonada d'impulsió de fecals executada amb una subvenció de 521.919 € sol·licitada a l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals (EPSAR) al costat de la Diputació de Castelló. 

 

Així mateix, una vegada finalitzen aquests treballs es continuarà amb una tercera fase per a la implantació d'un carril bici en la plataforma resultant del marge esquerre de la carretera per a facilitar la mobilitat sostenible entre el municipi i la zona marítima.